Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Documentatie

Op deze pagina vindt u aanvullende informatie voor de meldplicht Continuïteit:

Overig

  • Alle regelgeving is te vinden op: www.wetten.nl.
  • In de Telecommunicatiewet Hoofdstuk 11a – zijn de wettelijke bepalingen omtrent de Continuïteit vastgelegd.
  • Nadere regelgeving i.v.m. Continuïteit: Besluit Continuïteit Openbare elektronische communicatienetwerken & -diensten