Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Privacy | disclaimer

Privacy
Deze website plaatst geen cookies die uw voorkeuren opslaan. U kunt de teksten op deze website dan ook anoniem raadplegen. Loket Meldplicht verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

E-mail
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Op de website Overheid.nl vindt u de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.

Disclaimer
De webpagina’s op www.meldplichttelecomwet.nl zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de teksten op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Als u zekerheid wilt hebben over de relevante regelgeving moet u de originele documenten raadplegen zoals ze bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd.