Agentschap Telecom, beheerder van het loket Meldplicht Telecomwet

Zorg- en meldplicht Continuïteit

Als telecomaanbieder beschermt u de continuïteit en de beschikbaarheid van uw netwerk(en) en dienst(en). Hiervoor neemt u voorzorgsmaatregelen. Daarom geldt voor u de zorgplicht continuïteit. Treedt er toch een storing op met grote impact, dan geldt de meldplicht continuïteit. Een storing meldt u bij het meldloket.

Verplichting geldt alleen voor openbare aanbieders
Deze verplichtingen gelden alleen voor openbare aanbieders. Biedt u uw diensten alleen binnen een besloten groep aan, dan gelden deze verplichtingen niet voor u.